Narratieve coaching

8 sep 2023

Waarom narratieve coaching?

Narratieve coaching krijgt steeds meer erkenning als krachtige interventie. In deze blog ga ik dieper in op hoe ZKM als een vorm van narratieve coaching werkt en waarom deze verhalende benadering zo waardevol is voor het begeleiden en ontwikkelen van individuen in organisaties.

De kracht van verhalen 

Narratieve coaching plaatst persoonlijke verhalen centraal in het begrijpen van wie we zijn en waar we naartoe willen. De Zelfkonfrontatiemethode, ontwikkeld door Prof. Dr. H.A.F.M. (Hubert) Hermans, is een gestructureerde aanpak om deze persoonlijke verhalen te verkennen. Het helpt te begrijpen hoe onze overtuigingen en waarden ons gedrag vormgeven. De ZKM geeft geen quick fix die snel vergeten wordt. Het steekt in op het niveau waar het vraagstuk of probleem zich voordoet en pakt de diepere (gevoels)laag in het leven mee.

Werken met de ZKM is een ontdekkingstocht naar de kern van het vraagstuk. De ZKM is een valide instrument dat leidt van zelfreflectie tot zelfinzicht én daaraan gekoppelde actie. Het wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het plezierige van de ZKM is dat het niet normeert. Het eigen verhaal staat centraal en de coachee vergelijkt zichzelf niet met ‘de gemiddelde ander’. We kijken wat er nu bij de coachee leeft en speelt en hoe zich dat verhoudt tot andere gebeurtenissen in zijn/haar leven. De coachee ontdekt welke lessen daaruit getrokken kunnen worden en hoe hij/zij het eigen vraagstuk kan aangaan.

Voorbeelden

Stel je voor dat een manager binnen jouw organisatie worstelt met effectief leiderschap. Narratieve coaching benadrukt dan het belang van het verkennen van haar levensverhaal. Zo kan ze snel begrijpen hoe haar opvoeding, eerdere werkervaringen en persoonlijke overtuigingen haar wijze van werken en in het bijzonder haar leiderschapsstijl beïnvloeden. Met de ZKM duikt ze dieper in haar eigen geschiedenis en begrijpt ze zichzelf beter. Ze kan zo belangrijke momenten identificeren waarin haar (persoonlijk) leiderschap werd uitgedaagd of gevormd. Deze diepgaande zelfreflectie onthult niet alleen haar sterke punten, maar ook de zwakkere aspecten van haar leiderschapsbenadering. Hierdoor merkt ze eigenlijk al heel snel hoe ze haar leiderschap effectiever kan maken, zónder in te boeten op haar authenticiteit.

Een ander voorbeeld, nu om aan te geven hoe de ZKM-methode van waarde kan zijn bij loopbaantransities en het behoud van personeel. Stel je voor dat een werknemer overweegt om van baan te veranderen omdat hij het gevoel heeft te stagneren. Een coach kan de ZKM inzetten om te helpen bij het identificeren van diepgewortelde overtuigingen die de beslissing beïnvloeden. Narratieve coaching via de ZKM moedigt de werknemer aan om persoonlijke verhalen van eerdere successen en uitdagingen te verkennen. Hierdoor neemt hij steviger gefundeerde beslissingen. Tegelijkertijd kan hij merken dat hij zijn uitdagingen juist bínnen de organisatie wil aangaan. Dit heeft een positieve impact op het personeelsbehoud.

Tot slot

De Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) als narratieve benadering in coaching is een krachtige tool voor het begeleiden van individuen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Persoonlijke verhalen zijn belangrijk voor het bevorderen van diepgaande zelfreflectie. Door het kennen van jezelf en het vergoten van je gedragsrepertoire word je een plezieriger mens voor jezelf en voor je omgeving. Deze aanpak is bewezen effectief en relevant voor (HR-) managers die streven naar het optimaliseren van personeelsprestaties en -behoud. Het biedt een diepgaand begrip van de individuele ‘waarom’ achter gedrag en beslissingen, wat belangrijk is voor duurzame groei en ontwikkeling binnen organisaties.

Annette van Engelen

Annette van Engelen
Perspectens

Met 25 jaar ervaring als coach, facilitator en ondernemer kan ik met veel vraagstukken overweg. Ik help graag met je vragen op je werk- of levenspad.