Extern vertrouwenspersoon

LVV geaccrediteerd 

Vertrouwenspersoon in Brabant

Volgens de Arbowet moeten bedrijven beleid opstellen en uitvoeren om hun werknemers beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting.  Het aanstellen van een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPO) kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Volgens de nieuwe  Wet bescherming klokkenluiders (die officieel van kracht zal zijn op 17 december 2023) zijn organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) aan te stellen.

Voor iedere organisatie is en wordt het belangrijk een Vertrouwenspersoon aan te stellen die zowel geschoold is als VPO als VPI én geaccrediteerd is bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Zo weet je dat je dat in orde hebt en je samen kunt werken aan een veilige werkplek voor iedereen!

Als extern vertrouwenspersoon is het fijn om buiten de organisatie te staan. Zo raak ik niet verwikkeld in interne kwesties en kan ik objectief handelen. Gesprekken voer ik altijd op mijn kantoor in Vught, dat maakt het voor de melder veiliger. Vervolggesprekken zijn ook online mogelijk.

groeien-dmv-coaching

Voor wie?

Als extern vertrouwenspersoon ben ik er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag (agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en/of discriminatie) of die integriteitskwesties willen bespreken danwel melden.

Voor leidinggevenden en het management signaleer en adviseer ik op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit, vaznelfsprekend met behoud van anoniemiteit. En tenslotte geef ik (samen met de leidinggevende of directie) korte presentaties over het belang van beleid op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en informeer ik de organisatie aan de hand van geanonimiseerde data over (het effect van) het werk van de vertrouwensperso(o)n(en).

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Eerste opvang bieden aan werknemers die zijn lastiggevallen of worstelen met integrteitskwesties en hulp en advies nodig hebben;
  • Samen bespreken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • De melder informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld mediation;
  • Indien de zaak niet informeel kan worden opgelost, de melder bijstaan in het formele proces;
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
  • Het geven van voorlichting in de organisatie over de aanpak van ongewenst gedrag en integriteit;
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag en integriteitskwesties;
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag en integriteitskwesties en verzorgen van geanonimiseerde gegevens tbv het jaarverslag.

Tarieven

Voor € 950,- excl. BTW per jaar kun je als organsiatie al gebruik maken van mijn diensten als vertrouwenspersoon. Dit omvat:

 • drie gesprekken (in totaal) met één of meer melders
 • een presentatie/voorlichting over het belang van goede omgangsvormen en een veilige werkplek
 • het aanleveren van een (geanonimiseerde) samenvatting ten behoeve van het jaarverslag

Daarnaast geldt voor andere of extra werkzaamheden (waaronder gespreksvoering) een uurtarief van € 100,- excl. BTW.

Wat kan een (externe)vertrouwenspersoon voor je betekenen?

Opdrachtgevers

Annette van Engelen

Jullie vertrouwenspersoon in Brabant

Annette van Engelen

Sinds 1997 werk ik als zelfstandige voor grotere organisaties o.a. in de sectoren farma, techniek, banken, het Rijk,  chemie, energie, overheid, hightech, vervoer, verzekeringen, zorg en automatisering.

Mijn stijl van begeleiden  is helder, niet-veroordelend en warm. 

Ik werk vanuit mijn praktijkruimte op Fort Isabella in Vught. Het ligt in een prachtige, rustige omgeving vlak bij Den Bosch en slechts drie minuten vanaf de A2.

Meer informatie over mij vind je hier.

Is dit iets voor jou en wil je meer weten?

  h

  Vul onderstaand formulier in en ik bel of mail je

  Bel mij direct

  tel: 06 200 18 075

  Stuur me een bericht

   Ik mail of bel je binnen twee dagen. Je ontvangt zelf automatisch een kopie van je bericht.

   Inschrijven Nieuwsbrief

   Het inschrijven is gelukt!