Intervisie

Begeleid groepsleren

Wat biedt Intervisie?

Bij Intervisie komen professionals frequent bij elkaar om op een gestructureerde manier vraagstukken te behandelen die ze tegenkomen in de dagelijkse werkpraktijk.

Intervisie draait om leren van elkaar en reflecteren op houding en gedrag. Openheid en vertrouwen zijn voorwaarden evenals onderling respect en gelijkwaardigheid. Daarbij worden praktische vaardigheden aangeleerd om dit proces goed te laten verlopen.

Via een vaste structuur wordt hulp ervaren en gegeven. Bij Intervisie leer je altijd: ook als het vraagstuk van een ander centraal staat, kun je op je eigen, vergelijkbare, vraagstukken reflecteren.

Een organisatie kiest met Intervisie voor optimaal gebruik van de reeds aanwezige kennis en ervaring. Intervisie is een stimulans voor een hulpvaardige grondhouding en groeiend begrip tussen werknemers.

intervisie-en-coaching
}

De opbouw

Een Intervisiegroep heeft ijd nodig om tot wasdom te komen. Er moeten keuzen gemaakt worden t.a.v. de methodiek, men moet vertrouwd met elkaar raken’voelt’ en er moeten veelal wat vaardigheden getraind worden. Deze opbouw kost doorgaans 3-5 bijeenkomsten.

De groep

De ideale groepsgrootte ligt tussen de 6 en 8 personen. De samenstelling kan variëren, zolang men elkaar ervaart als gelijkwaardig. 

Groepen kunnen bestaan uit werknemers van één organisatie of uit professionals van verschillende organisaties.

p

Kosten

De kosten voor een Intervisiebijeenkomst van 2 – 3 uur zijn € 595,- excl. btw en reiskosten.

Hierbij wordt er van uitgegaan dat de Intervisie plaatsvindt op locatie van de organisatie. Andere locaties zijn in overleg in te plannen.

Opdrachtgevers

Annette van Engelen

Over mij

Annette van Engelen

Intervisie heeft een speciaal plekje in mijn hart. Het is prachtig om te merken hoe open en soms kwetsbaar mensen kunnen zijn als ze hun probleem voorleggen.

Zelf heb ik als coach en intervisor mijn sporen verdiend en ben ik scherp op het goed inregelen van de methodiek in de groep. Het is echt een voorwaarde voor het goed kunnen werken van de groep. Uiteindelijk maak ik mezelf overbodig, tenzij de groep me er graag bij wil hebben.

Daarmee hoop ik een steentje bij te dragen aan openheid en veiligheid, voorwaarden voor een fijn werkklimaat waarin de kwaliteiten van mensen tot bloei kunnen komen.

Is dit iets voor jullie en wil je meer weten?

  h

  Vul onderstaand formulier in en ik bel of mail je

  Bel mij direct

  tel: 06 200 18 075

  Stuur me een bericht

   Ik mail of bel je binnen twee dagen. Je ontvangt zelf automatisch een kopie van je bericht.

   Inschrijven Nieuwsbrief

   Het inschrijven is gelukt!